องค์ความรู้เรื่องสารเสพติด
เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2553 เวลา 15:16:06 เปิดอ่าน 30792 ครั้ง
แสดงรายละเอียดของหน้าที่สมบูรณ์

คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด

วันต่อต้านยาเสพติดโลก
( International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking )
ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ตามประกาศตามมติของสมัชชาใหญ่แห่ง
สหประชาชาติ (UNGA) เป็นวันสำคัญสากล เพื่อต่อต้านการใช้ยาในทางผิด และค้ายาที่ผิดกฎหมาย

คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดสากล คือ

"Do drugs control your life?
Your life. Your community.
No place for drugs"

ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่า "ยาเสพติดครอบงำชีวิตของคุณอยู่หรือเปล่า ชีวิตของคุณ สังคมของคุณ ต้องไม่มีที่สำหรับยาเสพติด"


คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2553 คือ
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติด


ส่วนคำขวัญต่อต้านยาเสพติดของไทย ประจำปี 2552 นั้นสำนักงาน ป.ป.ส. ได้กำหนดคำขวัญสำหรับการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดไว้ว่า

"ผิดช่วยรั้ง พลั้งช่วยเตือน แนะนำเพื่อน อย่าคิดลองยา"

ส่วนคำขวัญที่ ป.ป.ส. ให้ไว้ในปีที่ผ่านๆ อาทิ

ประจำปี 2545 คือ "พลังมวลชน พลังแผ่นดิน ขจัดสิ้นยาเสพติด : The Power of people can conquer illicit drugs"

ประจำปี 2548 คือ "พลังไทย ต้านภัยยาเสพติด"

ประจำปี 2549 คือ "๖๐ ปี ทรงครองราชย์ รวมพลังไทยทั้งชาติ ขจัดยาเสพติด"

ประจำปี 2550 คือ "รวมพลังไทย ขจัดภัยยาเสพติด ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน"

และประจำปี 2551 ที่ผ่านมา คือ "ทำความดี ตามคำพ่อ" ภายใต้คำขวัญ "รวมพลังประชาไทย พ้นภัยยาเสพติด"
ข้อมูลโดย
URL : http://sri.cmu.ac.th/~srilocal/drugs/print.php?type=knowledge&id=29
ศูนย์บริการวิชาการและพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com