วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560
พิมพ์หน้านี้ | RSS

รายชื่อสถานบำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด ในประเทศไทย

   
รายละเอียด ได้ทำการรวบรวมข้อมูลของสถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ในประเทศไทย ทั้งภาครัฐและเอกชนเอาไว้
หากบุตรหลานหรือบุคคล ที่ท่านรู้จัก มีปัญหาติดยาเสพติด สามารถเข้ารับการบำบัด รักษาได้ในสถานพยาบาลต่าง ๆ (โปรดเลือกข้อมูลที่ต้องการค้นหา)

ข้อมูลทั้งหมดโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุณาเลือกภาคที่ท่านต้องการค้นหาสถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
เลือกข้อมูล
ภาครัฐบาล ภาคเอกชน

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการค้นหาสถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
เลือกข้อมูล
ภาครัฐบาล
ภาคเอกชน

ไฟล์ประกอบ ไม่มี
ปรับปรุงครั้งสุดท้าย อังคาร ที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 เวลา 09:58:54
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 42725   Share this knowledge on Facebook
Social Network
แสดงความคิดเห็น
เลิกเหล้าเข้าพรรษา
ศูนย์บริการวิชาการและพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com

หน้าหลัก | ผู้ดูแล