หน้าแรก   การเกี่ยวและการตากข้าว   การนวดหรือฟาดข้าว   การเอาข้าวใส่ยุ้ง   การนำมาบริโภค
วิธีเก็บเกี่ยวข้าว
     ในช่วงของการเกี่ยวข้าวเป็นอีกช่วงหนึ่งที่มีความต้องการใช้แรงงานจำนวนมาก ชาวไร่ชาวนามีวิธีระดมแรงงานในกลุ่มเครือญาติหรือเพื่อนบ้านมาช่วยทำงาน เรียกว่า “เอามื้อเอาวัน” หรือ “เอามื้อเอาแฮง”
แบ่งการเกี่ยวข้าวเป็น
 • การใช้เคียวเกี่ยวข้าว
 • การใช้แกระเกี่ยวข้าว


 • :: “เอามื้อเอาวัน” ในการเกี่ยวข้าว ::
   การใช้เคียวเกี่ยวข้าว

  :: เกี่ยวข้าวโดยใช้เคียว ::
       วิธีเกี่ยวข้าวโดยใช้เคียว ชาวไร่ชาวนาจะถือเคียวด้วยมือข้างที่ถนัด แล้วใช้เคียวเกี่ยวกระหวัดกอข้าวทีละกอ ในขณะเดียวกันก็ใช้มืออีกข้างหนึ่งจับกอข้าวนั้น และออกแรงดึงเคียวให้คมเคียวตัดลำต้นข้าวให้ขาดออกมา โดยทั่วไปจะเกี่ยวให้มีความยาวของต้นข้าวห่างจากรวงข้าว ให้พอเหมาะที่จะนำไปฟาดข้าวได้สะดวก หรือให้มีความยาวของต้นข้าวพอที่จะนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อไปได้ เช่น ใช้คลุมแปลงปลูกหอม กระเทียม ฯลฯ

  :: มัดข้าวที่เกี่ยวแล้ว ::
       เมื่อเกี่ยวข้าวได้เต็มกำมือแล้ว บางคนจะมัดข้าวเป็นมัดๆ ก่อนวางตากแดด แต่บางคนก็วางตากเลยโดยไม่มัด

  :: มัดข้าววางตากแดด ::

  :: ข้าวที่ไม่ได้มัดวางตากแดด ::


  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  เพื่อความสวยงามในการเข้าชมเว็บไซต์
  โปรดตั้งค่าความละเอียดของการแสดงผลเป็น 800 X 600 พิกเซล
  สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ E-Lanna

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------